Gebruiksvoorwaarden

 

Inleiding

 

De Volder waardeert uw bezoek aan deze website en de interesse die u hebt in ons bedrijf en onze producten.  Gelieve hieronder belangrijke wettelijke bepalingen te vinden inzake het gebruik van deze website.

Deze website wordt beheerd door De Volder bvba, Statiestraat 46, 9180 Moerbeke-Waas. Elk gebruik van deze website (“website van De Volder”), is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden aangepast, gewijzigd of vervangen door andere algemene voorwaarden, bv. voor de aankoop van producten en diensten. Het bekijken of gebruiken van de website van Vaillant, waar gegevens kunnen achtergelaten worden, betekent dat u deze Gebruiksvoorwaarden in hun huidige vorm aanvaardt.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld en geen garantie geven voor de tijdigheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de aangeboden informatie en gegevens. De Volder behoudt zich het recht voor om de aangeboden informatie en gegevens op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen of te wijzigen. Op elk ogenblik kunnen wij de De Volder website en/of de daarop aangeboden diensten geheel of gedeeltelijk stopzetten. Wegens de aard van het internet en computersystemen, kan De Volder niet aansprakelijk worden gesteld voor de al dan niet continue beschikbaarheid van de website van De Volder.

Bij zijn registratie moet de Gebruiker accurate informatie geven en, indien die informatie na verloop van tijd verandert, die informatie bijwerken (in de mate van het mogelijke: online). De Gebruiker moet ervoor zorgen dat zijn e-mailadres, zoals opgegeven aan De
Volder, te allen tijde actueel is en een adres is waarop de Gebruiker kan worden gecontacteerd.

Ten alle tijden kan de gebruiker zijn gegevens opvragen of veranderen of, indien van toepassing, zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens intrekken, op voorwaarde dat die beëindiging de goede werking van contractuele relaties niet in het gedrang
brengt.. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@de-volder.be. In dat geval zal De Volder alle Gebruikersgegevens en andere opgeslagen persoonlijk identificeerbare gegevens van de Gebruiker verwijderen zodra die gegevens niet langer nodig zijn.

 

Producten, Diensten

 

De Volder geeft op deze website informatie over producten en diensten die enkel beschikbaar zijn in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Brussel en Antwerpen. De Volder geeft geen garantie dat de producten en diensten die op deze website te zien zijn, ook in uw provincie
verkrijgbaar zijn. Vraag uw via e-mail om informatie over de producten en diensten die in uw omgeving verkrijgbaar zijn.

 

Aansprakelijkheid

 

Voor informatie die gratis ter beschikking wordt gesteld is De Volder niet aansprakelijk bij gebreken op het vlak van de kwaliteit of inhoud van de informatie en documentatie, in het bijzonder wat de correctheid of aanwezigheid van gebreken of de afwezigheid van claims of
rechten van derden betreft of op het vlak van volledigheid en/of toepasselijkheid, tenzij in gevallen van bewuste misleiding of bedrog.

In elk ander opzicht is De Volder ook niet aansprakelijk, tenzij dit wettelijk vereist is, bv. volgens de Wet op Productaansprakelijkheid of in gevallen van bewuste misleiding, grove nalatigheid, lichamelijk letsel of overlijden, niet voldoen aan de gegarandeerde eigenschappen, bedrieglijke geheimhouding van een gebrek of in geval van niet-nakoming van fundamentele contractuele verplichtingen. De schadevergoeding in geval van niet-nakoming van fundamentele contractuele verplichtingen is beperkt tot de contracttypische, voorzienbare schade als er geen sprake is van bewuste misleiding of grove nalatigheid.

Hoewel De Volder alle inspanningen doet om de website van De Volder virusvrij te houden, kan De Volder niet garanderen dat de website ook daadwerkelijk virusvrij is. De Gebruiker moet, voor zijn eigen bescherming, de nodige stappen ondernemen en de juiste veiligheidsmaatregelen treffen. De Gebruiker moet een virusscanner gebruiken alvorens hij informatie, software of documentatie downloadt.

De bepalingen hierboven beogen of impliceren geen wijzigingen aan de bewijslast inzake het door de Gebruiker ondervonden nadeel.
 
 

Hyperlinks

 

De website van De Volder kan hyperlinks bevatten naar webpagina’s van derden. De Volder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van zulke webpagina’s en vertegenwoordigt noch onderschrijft zulke webpagina’s of de inhoud ervan als toebehorende aan De
Volder zelf, aangezien De Volder geen controle heeft over de informatie op zulke webpagina’s en niet verantwoordelijk is voor de inhoud en informatie die daarop wordt weergegeven. Het gebruik van zulke webpagina’s is volledig voor eigen risico van de Gebruiker.

 

Copyright

 

De inhoud van deze website is beschermd
door het copyright van

De Volder bv

Statiestraat 46

B-9180 – Moerbeke-Waas – België

 

Handelsmerken

 

Tenzij anders vermeld, zijn alle bedrijfslogo’s, handelsmerken, emblemen en productbenamingen die gebruikt
worden op de website van De Volder beschermd door het merkenrecht. Elk onrechtmatig gebruik of misbruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en vormt een schending van het merkenrecht, de wet op het auteursrecht, andere rechten van intellectuele eigendom of de wet op oneerlijke concurrentie.

 

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

 

Voor het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonlijk identificeerbare gegevens van de Gebruiker van de website van De
Volder, moet De Volder de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer naleven.

De Volder stelt voorop dat deze website exacte en actuele informatie bevat. Alhoewel, wij garanderen dit niet en hebben geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft de exactheid en het gebruik van de informatie voor een bepaald doel.

Alle informaties worden, zoals ze zijn, ter beschikking gesteld. De Volder treft geen verantwoordelijkheid voor technische onexactheden, typografische fouten of ontbrekende gegevens in de website.

De informaties in de website kunnen zonder voorafgaande melding en zonder enige verplichting veranderd of vernieuwd worden.

 

Feedback

 

Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt. We willen er echter op wijzen dat wij, kosteloos, al uw ideeën of voorstellen kunnen gebruiken voor de verdere ontwikkeling, verbetering of verkoop van onze producten. Dit kan door contact op nemen via info@de-volder.be.